samen bijzonder

Onze missie

Samen Bijzonder biedt jongeren een plek waar zij vanuit hun eigen krachten, wensen en behoeften samen met ons werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling en daardoor volwaardiger participeren in de maatschappij.

ONZE VISIE

Samen Bijzonder realiseert haar doel door een plek te creëren:

 

 • met een persoonlijke, warme- en huiselijke sfeer waar jongeren een fijne en zinvolle dag invulling krijgen;
 • waar activiteiten worden aangeboden vanuit thema’s en beleving, waarbij ingespeeld wordt op alle zintuigen;
 • waar de jongeren regie en veiligheid ervaren;
 • waar iedereen zichzelf mag zijn en er ingespeeld zal worden op de eigen krachten, wensen en behoeften van ieder individu. Iedereen is vrij om zichzelf en zijn/haar eigen creatieve kant te laten zien;
 • waar de jongeren middels visuele ondersteuning structuur krijgen om te kunnen groeien in hun zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid;
 • waar gewerkt wordt aan structuur en regelmaat;
 • waar het proces belangrijk is en niet het eindresultaat;
 • waar korte communicatielijnen zijn met ouders en/of verzorgers;
 • waar de deelnemers actief participeren in de maatschappij;
 • waar het ontwikkelen en onderhouden van voldoende ontspanning, een gezond leef-en beweegpatroon centraal staan;
 • waar samen wordt gewerkt met professionele en betrokken zorgverleners;
 • waar sociale contacten worden vergroot;
 • waar gewerkt wordt met een persoonlijk ontwikkelingsplan, voortkomende uit wensen en behoeften van de jongere.

 

Een plek met veel warmte, kwaliteit en plezier om het beste in jou naar boven te halen!

ONZE VISIE

Samen Bijzonder realiseert haar doel door een plek te creëren:

 

 • met een persoonlijke, warme- en huiselijke sfeer waar jongeren een fijne en zinvolle dag invulling krijgen;
 • waar activiteiten worden aangeboden vanuit thema’s en beleving, waarbij ingespeeld wordt op alle zintuigen;
 • waar de jongeren regie en veiligheid ervaren;
 • waar iedereen zichzelf mag zijn en er ingespeeld zal worden op de eigen krachten, wensen en behoeften van ieder individu. Iedereen is vrij om zichzelf en zijn/haar eigen creatieve kant te laten zien;
 • waar de jongeren middels visuele ondersteuning structuur krijgen om te kunnen groeien in hun zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid;
 • waar gewerkt wordt aan structuur en regelmaat;
 • waar het proces belangrijk is en niet het eindresultaat;
 • waar korte communicatielijnen zijn met ouders en/of verzorgers;
 • waar de deelnemers actief participeren in de maatschappij;
 • waar het ontwikkelen en onderhouden van voldoende ontspanning, een gezond leef-en beweegpatroon centraal staan;
 • waar samen wordt gewerkt met professionele en betrokken zorgverleners;
 • waar sociale contacten worden vergroot;
 • waar gewerkt wordt met een persoonlijk ontwikkelingsplan, voortkomende uit wensen en behoeften van de jongere.

 

Een plek met veel warmte, kwaliteit en plezier om het beste in jou naar boven te halen!